DOMAČIJA GORC

REJA KONJ HLADNOKRVNIH PASEM

Arhiv10

Konji

DOGODKI V LETU 2010

18. 9. 2010: Poroka Mirana in Suzane

Selce, Ranč, Čatež

Poroka Mirana in Suzane je potekala 18. septembra 2010 v Selcih. Kočijaža Boštjan Gorc in Jože Vidmar sta vsak s svojo kočijo popeljala ženina in nevesto k civilni poroki na Ranč ter k cerkveni poroki v cerkev sv. Antona v Selcih. Poroka je potekala v družbi konjev, saj sta oba mladoporočenca velika ljubitelja konj.

 

September 2010: Test delovne sposobnosti

Zajčja Dobrava

Na testu je kobila morala pokazati voljnost, poslušnost, pripravljenost sprejeti opremo in znanje vožnje v vpregi ter v vleki hloda. Naša Walla je izmed vseh sodelujočih kobil test opravila najbolje, z največ točkami. Komisija je ocenjevala delo kobil po več kriterijih. Ocenjevali so namestitev opreme, voljnost in poslušnost, tehniko koraka in kasa, kvaliteto izpeljanih nalog.

 

21. 8. - 26. 8. 2010: AGRA Gornja Radgona

Letos je v Gornji Radgoni potekal 48. mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA. V okviru sejma so bile organizirane živinorejske razstave, ena izmed njih je bila tudi razstava konj najpomembnejših slovenskih pasem. Slovenska najbolj številčna pasma, skoraj tri četrtine vse populacije konj, je Slovenska hladnokrvna pasma, katere predstavnika smo razstavljali tudi mi. Slovenska hladnokrvna pasma, posavska ter lipicanska pasma konj so slovenske avtohtone pasme konj. Haflinška pasma in pa konji pasme Ljutomerski kasač pa so naše tradicionalne pasme, saj konje teh pasem na našem ozemlju redijo že več kot petdeset let.

Žrebec Lahor Vulkan XVII / Jack ter kobila Liktorija / Walla iz našega hleva ter kobila Gaby z moškim žrebetom iz hleva Marjana Trčka iz Črne vasi so predstavljali Slovensko hladnokrvno pasmo konj. Poleg te pasme, so se na sejmu predstavile še posavska, haflinška in lipicanska pasme ter konji pasme ljutomerski kasač.

Konje smo predstavili pod sedlom in v vpregi v maneži dvakrat dnevno. Ob predstavitvi je strokovni komentar podal mag. Janez Rus. 

 

29. 8. - 5. 9. 2009: AGRA Gornja Radgona

Letosnji 47. sejem AGRA v Gornji Radgoni je potekal od 29. avgusta do 5. septembra. Na sejmu smo zastopali Združenje rejcev konj Slovenske hladnokrvne pasme z dvema predstavnikoma iz našega hleva. Na razstavo smo pripeljali plemenskega žrebca, devetletnega Eros Nera XIII, ter plemensko kobilo, šestletno Haš - Viko.


V sklopu sejma je potekala razstava konj Slovenske hladnokrvne pasme, pasme Posavec, Lipicanec, Haflinger ter Ljutomerski kasač. Dvakrat na dan se je na maneži poleg hleva za konje odvijal program, in sicer revija konj s strokovnim komentarjem magistra Janeza Rusa. Naše in konje Damjana Gjerkeša iz Lipe pri Beltincih, ki je prav tako predstavljal konje pasme SHL, smo dvakrat na dan predstavili publiki na tribuni pri maneži, prav tako so se predstavile vse ostale pasme. Dopoldne smo konje predstavili pod sedlom, popoldne pa v vpregi.


Udeležba sejma je bila zelo velika, zato je informacije o pasmi in vsestranski uporabnosti hladnokrvnih konj dobilo veliko ljudi. Na sejmu smo uživali, navezali veliko novih poznanstev, se naučili novih stvari in predvsem, kar je najbolj pomembno, promovirali konje Slovenske hladnokrvne pasme.