DOMAČIJA GORC

REJA KONJ HLADNOKRVNIH PASEM

HLADNOKRVNI KONJI

Hladnokrvni konji so dandanes mnogokrat po krivici zapostavljeni, podcenjeni in zanemarjeni. Pogosto lahko slišimo razne pripombe, mnenja in predsodke, da so to kmečki konji, ki so nekoč služili za delo na polju, dandanes pa so to zgolj konji za pridelavo mesa. In, da niso uporabni za nič drugega... A to so konji, kot vsi drugi... resda malo večji in močnejši, četudi so malo bolj robustni, so vseeno plemeniti in elegantni. Imajo veliko pozitivnih lastnosti, ki bi marsikoga prepričale, da bi imel takega konja za prosti čas in tudi šport.

Lastnosti

 • Imajo dobrohoten značaj, stabilen in umirjen karakter ter "skuliran" temperament.
 • V višino se razvijejo do šestega leta, celoten telesni razvoj se konča šele dve do tri leta pozneje.
 • Manj burno reagirajo na razne zunanje dražljaje, kot so na primer piki insektov, šumi in zvoki iz okolja.
 • Srce imajo v primerjavi s telesno težo relativno majhno. Iz tega razloga je ob večji obremenitvi srčni utrip hitrejši kot pri drugih pasmah.
 • Struktura mišičnih vlaken je relativno kratka, zato se zadovoljijo z manj voluminozne krme. So močni, vendar niso tako vzdržljivi.
 • So nezahtevni pri prehrani, imajo dobro prebavo in dobro izkoriščajo krmo.
 • Hladnokrvni konji lahko na dan popijejo do 120 litrov vode ter pojejo 15 kg sena.
 • Telesna temperatura pri hladnokrvnih konjih je med 37,5 do 38,3 stopinj Celzija, pri polnokrvnih ali toplokrvnih konjih pa je nekoliko višja.
 • Potreba po kisiku je pri hladnokrvnih konjih še večja, kot pri drugih pasmah, zato je zelo pomembno, da prebivajo v svetlem in zračnem hlevu.
 • Hoja vzvratno in nepremično mirovanje je njihovo tipično vedenje ob nevarnosti. To so podedovali od prednikov, ki so nekoč živeli na močvirnatem in gozdnatem terenu.
 • Za srednje težkega konja, je potrebnih 15 hektarjev obdelovalih površin.
 • Zaradi večje, težje glave, potrebujemo posebno opremo, prilagojeno za hladnokrvne konje.
 • Za hladnokrvne konje je šolanje zelo pomembno. Ko nam enkrat konj zaupa in nas spoštuje, imamo potem zelo zaneslijivega partnerja tako za šport kot rekreacijo.
 • Zaradi večje količine krvi je srčni utrip vedno višji, kot pri toplokrvnih pasmah. Frekvenca utripa znaša 30 udarcev na minuto, pri obremenitvi, pa je lahko tudi do trikrat večja.
 • Slepo črevo meri do enega metra, z volumnom do 40 litrov.
 • "Rimski nos" so že razvili  prednikih iz ledene dobe, ki so morali z dihanjem segreti večjo količino zraka. Velika kopita pa so se razvila zaradi močvirnate podlage, kjer so konji živeli.
 
 

Pasme hladnokrvnih konj

Abtenauer

Altmärski hladnokrvni konj

Ameriški Cream draft horse

Ardenec

Auxois

Ban

Belgijski hladnokrvni konj

Boulonnais

Brabant

Bretonec

Cob Norman

Clydesdale

Comtois

Freiberger

Hrvaški hladnokrvni konj

Italijanski hladnokrvni konj

Jütlander

Lettiški hladnokrvni konj

Mecklenburški hladnokrvni

Muraköser

Noriški konj - Noriker

Percheron

Pfalz - Ardenec

Pinzgauški konj

Poitevin

Poljski hladnokrvni konj

Posavski konj

Renški hladnokrvni konj

Ruski hladnokrvni konj

Schwarzwaldski konj

Slovenski hladnokrvni konj

Sovjetski hladnokrvni konj

Saško - turnigerški hladnokrvni konj

Shire

Šlezijski norik

Suffolk Punch

Južno - nemški hladnokrvni konj

Tinker

Trait Mulassier

Češki hladnokrvni konj

Madžarski hladnokrvni konj

Westfalski hladnokrvni konj

SLOVENSKA HLADNOKRVNA PASMA

Izvor pasme

Slovenska hladnokrvna pasma konj je nastala na podlagi avtohtonih konj v tipu hladnokrvnega konja. Danes je ena izmed avtohtonih pasem v Sloveniji in po številu živali največja.


V zahodnih delih Slovenije je bila prvotna populacija konj v osnovi noriške province, v severovzhodnih delih pa medžimurske. Leta 1935 je bila ustanovljena rodovniška knjiga za hladnokrvne konje. V tem obdobju so za rejo poleg domačih žrebcev uporabljali še žrebce pasme percheron, kasneje pa izključno noriške žrebce. Pozneje so za plemenjake priznali tudi žrebce hrvaške hladnokrvne pasme, ki so bili v večjem delu križani s težkimi belgijskimi hladnokrvnimi konji, vendar so ti konji predstavljali le majhen delež v vsej populaciji. Pozneje so rejci uvažali kobile iz Avstrije in  Češke. Ti konji so bili v celoti vpisani v rodovniško knjigo za slovenske hladnokrvne konje.


Linije žrebcev v populaciji slovenskega hladnokrvnega konja so se oblikovale po noriških prednikih, zaradi velikega vpliva noričana na to pasmo. Le ena linija ima za prednika hrvaško-belgijsko medžimurskega žrebca. Več o linijah žrebcev v razdelku o rodovnih linijah.


V to pasmo so pravzaprav vključili vse konje hladnokrvnega tipa na območju Slovenije. Rodovniška služba z A in B rodovnikom je namenjena za poenotenje slovenske hladnokrvne pasme. 


Značilnosti pasme

 • srednjega okvirja
 • ravna do zmerno konveksna glava
 • dobro nasajen in dovolj dolg vrat
 • daljši, globok in širok trup
 • razklan križ
 • čvrste noge
 • dobri hodi, dobro formirane noge
 • miren značaj, dovolj dober temperament, vztrajnost
 • dobra plodnost, dobro izkoriščanje krme
 • čvrsta konstitucija, korekten fundament
 • BARVE: vse razen liscev
 • UPORABA: vprege, delo v gozdu, na polju, jahanje, vzreja klavnih žrebet              
 • VELIKOST: žrebci - 155 (155 - 160) cm; kobile - 150 (148 - 158) cm  

Vir: http://www.hladnokrvnikonji.com

Žrebec Lahor Vulkan XVII, lisjak, letnik 2007,  poreklo: Slovenija

ORIGINALNA NORIŠKA PASMA

Izvor pasme

Originalni noričan (izvirno NORIKER) je avstrijska avtohtona pasma konj. Noriški konj je potomec težkih toplokrvnih konj, ki so z rimskimi legijami prišli v provinco NORICIUM. Iz toplokrvnega konja je zaradi drugačnega okolja, podnebja in reje nastal hladnokrvni konj, ki je od vseh še najbolj podoben toplokrvnim konjem. Ime je dobil po rimski pokrajini Noricium. Pasmo so izboljševali z andaluzijskim konjem, z kladrubskimi in lipicanskimi konji. Rodovniška knjiga za kobile obstaja že od leta 1675, od leta 1688 pa se vzreja v čisti krvi.


LINIJE ŽREBCEV: Vulkan, Diamant, Nero, Schaunitz, Elmar.  Več o linijah v razdelku Rodovne linije žrebcev.

Značilnosti pasme

 • izrazito dolg, precej globok trup
 • ni tako zabit in skladen kot ostali hladnokrvni konji
 • glava je zmerno konveksna
 • vrat je dolg (ni tako kratek in debel kot pri drugih hladokrvnih  konjih)
 • viher je slabo izražen
 • križ je širok, mišičast, raven ali razcepljen
 • močne noge
 • pravilna stoja
 • BARVE: vranci, lisjaki, sivci, rjavci, pegavci, lisci
 • VELIKOST: žrebci: 158 – 165 cm, kobile: 156 – 162 cm

Viri:  
http://www.noriker-kaltblut.de/noriker.htm
http://stablemade.com/horsecare/horsebreeds/noriker.htm

Noriker - the Pinzgau horse (fotografija iz strani: stablemade.com)

Uporaba

Za v vprego, za delo na polju, v gozdu, jahanje, šport in rekreacija. Danes se ga vse več uporablja za jahanje, tako za rekreativno, kot tudi v konjeniškem športu za preskakovanje ovir, galopske dirke, dirke v vpregah, dresurno jahanje ter celo v westeren jahanju. Noričan postaja v Avstriji čedalje bolj popularna pasma prav zaradi njegove vsestranskosti. V preteklosti je ta konj veljal zgolj kot delovna sila, kot vlečni konj. Danes pa ga je moč vedno večkrat videti tudi pod sedlom, kjer se odlično obnese. Ti konji so mirni, preudarni, vendar vseeno dovolj temperamenti za aktivno delo pod sedlom. So zelo učljivi, vzrtrajni ter pripravljeni sodelovati.

RODOVNE LINIJE ŽREBCEV

Vulkan

Linija Vulkan je najštevilčnejša linija žrebcev (33%*) pri Slovenskem hladnokrvnem konju, prav tako je to napogostejša linija pri noriških žrebcih.  Žrebci te linije naj bi bili večji, težji, bolj robustni, z dobrim in umirjenim karakterjem. Izjemne lastnosti konj iz linije Vulkan so gotovo pripomogle k številčnosti predstavnikov.


Značilnosti:

- večji, težji, bolj robustni konj, vendar še vedno dovolj plemenit

- dober in umirjen karakter, dobri hodi

- dober fundament, z malo daljšo, vendar dobro nasajeno glavo

- dobro nasajen vrat, lepa gornja linija


Zgodovina: 

Linija žrebcev Vulkan je bila najpopularnejša že od začetka ustanovitve rodovniške knjige. Več kot 50% takratnih konjev Noriške pasme je pripadalo liniji Vulkan. Linija je bila ustanovljena z rjavim žrebcem 13 Vulkan 635, ki je bil rojen leta 1887 v Pinzgau-u. Razlog za prevlado linije je bil v tem, da so v tistem času rejci močno favorizirali konje v tipu, ki jih Vulkan predstavlja, težak in robusten konj. 

Primer: Schalk Vulkan XVII, vranec, letnik 1999, poreklo: Avstrija

 

Nero

Linija Nero je druga najštevilčnejša (28%*).  Žrebci iz te linije so lepo povezani, elegantni in močni, s pravilnimi hodi.


Značilnosti:

- lepo povezani, elegantni in močni konji s pravilnimi hodi

- suh fundament

- temperamentni, z izdatnimi hodi 


Zgodovina: 

Linija Nero se je pričela z žrebcem 554 liz. Nero. Slavni noriški žrebec 1378 Stoissen - Nero V/977 se je polegel leta 1931. Predstavljal je vse lastnosti, ki so bile željene v tistem času. Razlogi za številčnost linije, so bili podobni kot pri liniji Vulkan.

Primer: Eros Nero XIII, po Ramsauer Neru XII, črnkasti rjavec, letnik 2000, poreklo: Slovensko

 

Schaunitz

Žrebcev iz linije Schaunitz v reji Slovenskega hladnokrvnega konja po podatkih iz leta 2012 je 15%*. Žrebci iz te linije so trdni, močni in dobri delovni konji, pa vendar so hitri in temperamentni.


Značilnosti:

- trdni, močni in vztrajni delovni konji

- srednje veliki, globoki in široki

- hitri, živahni in temperamentni


Zgodovina: 

Ustanovitelj te linije je bil žrebec Amor, rojen leta 1888 naTirolskem. Linija se imenuje po enem izmed njegovih sinov 255 Schaunitz, kateri se je rodil leta 1896 na Koroškem. Konji iz linije Schaunitz so bili poznani po njihovem živahnem temperamentu, vztrajnosti in izdatnih hodih. Njihov včasih težak karakter, je bil mogoče razlog, da je število žrebcev iz te linije začelo okrog leta 1980 upadati. Največ konj iz linje Schaunitz je bilo moč najti na Koroškem. Dandanes pa število žrebcev Schaunitz linije zopet porašča, zahvaljujoč njihovi manjši, manj robustni postavi v kombinaciji z dobrimi gibalnimi sposobnostmi. 

Primer: Hofadel Schaunitz XVI, vrani sivec, letnik 2006, poreklo: Avstrija (fotografija iz strani: http://www.europferd.eu)

 

Diamant

V Sloveniji jih je bilo v letu 2011 od vseh žrebcev predstavnikov linije Diamant 9%*.


Značilnosti:

- lažji, ne tako globoki in široki, ter žilavi konji

- jasne poteze glave, živahne oči, skladna postava

- zelo izdatni hodi


Zgodovina: 

V zgodnjem 20. stoletju se je obetavno začela linija Diamant, Vendar jo je presegla linija Nero. Ustanovitelj linije Diamant je bil 367 Bravo 149, ki se je polegel v letu 1877. Linija je ime dobila po njegovem pravnuku 216 Diamant 496, iz leta 1903. 

Primer: Nestor Diamant XV, lisjak, kastrat letnik 2009, poreklo: Avstrija
 

Elmar

Elmar linija velja za najbolj iskano, tako pri nas, kot tudi v Avstriji, saj je delež žrebcev iz te linije pri nas zgolj 5%*. S to linijo je bilo v pasmo vnešene nekaj sveže krvi iz vrst Andaluzijcev, zato predstavniki te linije slovijo kot plemeniti, elegantni in temperamentni.


Značilnosti:

- elegantni in živahni konji

- suha glava in fini fundament

- manj široki in ne tako globoki

- velik delež je vranih pikcev


Zgodovina: 

Linija se je pričela leta 1896 z žrebcem 80 Arnulf 55. Linija ima močan baročni vpliv s strani andaluzijskih žrebcev. To je tudi razlog za plemenitost, eleganco in temperament Elmar žrebcev. Linija pa tudi slovi po velikem številu konj barve vrani pikec,oz. originalno tiger schecke barve, ki je dandanes močno priljubljena. 

Primer: Medved Elmar XV, črnkasti rjavec, letnik 2008, poreklo: Slovenija

 

Nikodem

Linija Nikodem je edina slovenska linija žrebcev, delež žrebev iz te linije je samo 7%*.

Kobila Gardenija / Taura, potomka žrebca linije Nikodem, letnik 2002, poreklo: Slovenija

 

Drugo

Pod drugo spadajo žrebci, ki niso pripadniki nobene od naštetih linij. To so večinoma potomci žrebcev južno - nemškega izvora oziroma potomci čeških žrebcev, teh je zgolj 3%*.


Po navedbah nekaterih virov so v preteklosti obstajale še tri manj poznane linije Noriških žrebcev, ki pa so do danes izumrle. To so linije, katere je bilo moč najti predvsem na Avstrijskem Koroškem in Štajerskem. To so:  linija Brillant, linija Dietrich ter linija Samson.

Viri:

http://noriker.pferderassen.net

http://de.wikipedia.org/wiki/Noriker_(Pferd)

http://www.norikersport.at/linien-de.htm

http://www.norikerzucht.at/de/hengststaemme-norikerzucht-postgut.html

http://www.nessmann.net/hengstlinien.html

http://www.rossinger.at/seiten/farb.html

* Dr. Matjaž Mesarič, Poročilo o vodenju rodovne knjige za leto 2011.