DOMAČIJA GORC

REJA KONJ HLADNOKRVNIH PASEM

VOŽNJA POROK

Poroka je gotovo eden najpomembnejših dogodkov v življenju. Za vsakega, ki mu konji veliko pomenijo, pa je neprecenljivo, če se pred oltar popelje s konji. Tukaj je nekaj utrinkov iz različnih porok...

TEST DELOVNE SPOSOBNOSTI

Preizkus delovne sposobnosti se v skladu z rejskim programom izvaja v obliki izpita, za izvedbo sta odgovorna strokovni vodja RO in vodja izpita, ki organizira in vodi izvedbo izpita. Ocenjevanje opravlja ocenjevanje komisija, ki jo določi strokovni svet PRO. Posamezne lastnosti se ocenjuje z ocenami od 1 do 10. Izpit poteka v treh delih, vpreganje in izpreganje, kjer se ocenjuje predvsem poslušnost, delo v enovpregi ter vleka hloda, kjer se ocenjuje poslušnost, voljnost in zmožnost ter tehnika. Delo v enovpregi poteka v maneži oz. v ograjenem prostoru, kjer mora kočijaž s konjem prikazati nalogo dresurne vožnje po predpisani shemi. Zahtevani elementi so delovni in pojačan kas, krog, menjava smeri po diagonali v koraku, speljevanje in ustavljanje. Iz zahtevanih elementov komisija ugotavlja kako se konj previja v obe smeri, kakšen ima naslon, komisija oceni tudi korektnost in izdatnost hodov (korak in kas). Živali, ki dosežejo najmanj 70% točk, opravijo test pozitivno.

ORANJE S KONJI

V časih, ko še ni bilo traktorjev in ostale strojne mehanizacije, so morali kmetje vsa dela na kmetiji narediti na roke. Pri vsakodnevnih opravilih so jim bili v veliko pomoč konji. Konj je bil takrat osrednja delovna sila na kmetijah. S konji se je delalo v gozdu, oralo, branalo, kosilo, grabilo, vozilo pridelke domov... Skratka vse kar se danes počne s traktorji so včasih počeli s konji.

Danes je konja na kmetijah zamenjal traktor. Stroje s katerimi so včasih delali s konji vidimo zavržene, le redkokdo ima še ohranjene te starinske pripomočke. To so na primer kosilnice, obračalniki, plugi, brane... Za zbiratelje starin so ti predmeti zelo dragoceni.

Zanimivo pa je tudi videti prikaz starih opravil s konji. Oranje je predstavljalo osrednji dogodek na kmetiji. Bilo je tudi največkrat  najtežje delo, ki ga je moral konj opraviti v letu. Oranje je bilo zelo naporno, tako za konja kot tudi za orača. Konji so morali biti v kondiciji, saj je to delo zahtevalo veliko fizičnih naporov. Orala sta ponavadi dva konja v paru.

Oranje je še vedno zelo pomemben dogodek na kmetiji, še posebej pa za tiste orače,  ki želijo s svojimi traktorji in plugi njivo zaorati kar se da dobro. V ta namen potekajo tudi vsako leto tekmovanja v oranju.

Za popestritev tekmovanj s traktorji pa organizatorji večkrat priredijo tudi prikaz oranja s konjsko vprego. S tem želijo gledalcem pokazati, kako so to delali včasih, ko še ni bilo traktorjev in modernih plugov.S kobilama Bistro in Mojco smo se tudi mi udeležili prikaza oranja na star nači. Na prizorišču (na nezaorani njivi) smo se zbrali trije orači, tri konjske vprege. Najprej smo njivo zaorali, potem smo posejali seme in nato še prebranali. Namen je bil prikazati celoten proces: od zaoranja, setve do brananja (rahljanja zemlje). Prikaz oranja je potekal na Dobu pri Mirni, leta 2008.

VOŽNJA S SANMI

Čeprav nas je mnogokrat sneg spravil v težave in nejevoljo, nam prinaša tudi mnogo veselja. Hemma in Jack ter Mojca in Walla so nas popeljali v prelepo zimsko pokrajino in nam omogočili prvovrsten užitek v vožnji s sanmi v prelepi zasneženi pokrajini.